Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit Përsëritje 1 në librin Matematika 10 - 11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Thjeshtoni shprehjet e mëposhtme duke e dhënë përfundimin në trajtë fuqie.

  1. 72×75:737^2 \times 7^5 : 7^3
  2. (35:32)3(3^5 : 3^2)^3
  3. 311:3236\dfrac{3^{11} : 3^2}{3^6}
  4. (712:73)×74×78(7^{12} : 7^3) \times 7^4 \times 7^8
  5. 34×53×36:52×323^4 \times 5^3 \times 3^{-6} : 5^2 \times 3^2