Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 10

Zgjidhja e ushtrimit 10 të mësimit Përsëritje 7 në librin Matematika 10 - 11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Në figurën e mëposhtme, ABAB është paralel me DCDC dhe raporti i gjatësive të DCDC me ABAB është 3:23:2.

a) Shkruani vektorët e mëposhtëm në funksion të vektorëve u\vec{u} dhe v\vec{v}.

  1. DB\overrightarrow{DB}
  2. DC\overrightarrow{DC}
  3. BC\overrightarrow{BC}

b) MM është pika e mesit të ABAB, kurse NN është pika e mesit të DCDC. Shkruani vektorin MN\overrightarrow{MN} në funksion të vektorëve u\vec{u} dhe v\vec{v}.