Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Mësuesja e çoi klasën e saj në kopshtin zoologjik për të parë majmunët. Një fëmijë çapkën e hapi derën e kafazit dhe i la majmunët të dilnin jashtë, aty ku ishin fëmijët. Mësuesja numëroi rreth 70 kokë dhe bishta. Raporti midis kokëve dhe bishtave ishte afërsisht 3 : 2. Ajo e di që numri i fëmijëve është numër i thjeshtë. Sa fëmijë ka klasa?