Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit Vlerësim 1 në librin Matematika 10 - 11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Pretendohet se që të gjithë numrat e thjeshtë mund të gjenden duke zëvëndësuar pp = 1; 2; 3; ... etj. në formulën P=41p+p2P = 41 - p + p^2.

  1. Konfirmoni pretendimin për pp = 0; 3 dhe 6.
  2. Gjeni një vlerë të pp që provon se pretendimi i mësipërm nuk është i drejtë. Argumentoni përgjigjen tuaj.