Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Trenat nga Tirana shkojnë në Durrës, Shkodër dhe Fier. Treni për në Shkodër niset çdo orë, treni për në Fier niset çdo 45 minuta dhe treni për në Durrës niset çdo 25 minuta. Në orën 6 të mëngjesit, të tre trenat nisen njëkohësisht për në destinacionet e tyre. Kur është orari tjetër që të tre trenat do të nisen sërish njëkohësisht për në këto destinacione?