Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 8

Zgjidhja e ushtrimit 8 të mësimit Vlerësim 5 në librin Matematika 10 - 11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

  1. Sipërfaqja e gjashtë oqeaneve dhe deteve jepet më poshtë në km2. Kthejini ato në numra të zakonshëm dhe shkruajini në rendin rritës.
  2. Cili është numër më i madh: 1 ×\times 109 apo 999999999 dhe sa më i madh është?
  3. Gjeni vlerën e nn në secilin nga ekuacionet e mëposhtme. i) 4.7 ×\times 10n^n = 47000; ii) 6.81 ×\times 10n^n = 681; iii) 3.467 ×\times 10n^n = 3467000; iv) 27.5 ×\times 10n^n = 0.0275
  4. Rishkruani secilin nga pohimet e mëposhtme duke përdorur numra të zakonshëm. i) Largesa nga Qyteti i Meksikos në Moskë është 1.0763 ×\times 104 km.; ii) Energjia e çliruar nga përplasja e krahëve të një blete është 8 ×\times 104^{-4} xhaul/sekondë.
  5. i) Rishkruani pohimet e mëposhtme duke përdorur shkrimin standard. Gjatësia mesatatre e një milingone është 41000000\dfrac{4}{1000000} e një kilometri; ii) Shkruajeni gjatësinë e dhënë në kërkesën i në milimetra.