Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 7

Zgjidhja e ushtrimit 7 të mësimit Vlerësim 6 në librin Matematika 10 - 11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Ekuacioni i një rrethi është x2+y2=169x^2+y^2=169.

  1. Gjeni syprinën e qarkut përkatës. Shpreheni përfundimin në varësi të π\pi.
  2. Tregoni se pika (5,12)(5, 12) bën pjesë në rreth.
  3. Gjeni koeficientin këndor të drejtëzës që kalon nga qëndra e rrethit dhe pika (5,12)(5, 12).
  4. Tregoni që ekuacioni i tangjentes ndaj rrethit në pikën (5,12)(5, 12) është y=512x+14112y=-\dfrac{5}{12}x+14\dfrac{1}{12}.