Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 12

Zgjidhja e ushtrimit 12 të mësimit Vlerësim 7 në librin Matematika 10 - 11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Në rrjetin e treguar në figurë, vektori me gjatësi një katror dhe me drejtim djathtas shënohet me x\vec{x}, ndërsa vektori me gjatësi një katror dhe drejtim lart shënohet me y\vec{y}. Gjashtë vektorët e treguar në figurë, janë dhënë më poshtë në funksion të x\vec{x} dhe y\vec{y}.

  1. 3x3\vec{x}
  2. 2x+7y2\vec{x}+7\vec{y}
  3. 6y6\vec{y}
  4. x3y\vec{x}-3\vec{y}
  5. 3x+2y3\vec{x}+2\vec{y}
  6. 3x+7y3\vec{x}+7\vec{y}

Cilët nga vektorët janë dhënë të saktë? Shkruani saktë vektorët që janë dhënë gabim, në funksion të vektorëve x\vec{x} dhe y\vec{y}.