Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny

Pyetja

Sa rezultate të mundshme ka:

  1. kur hidhet një zar
  2. kur hidhet një monedhë
  3. kur rrotullohet fuga A në U2
  4. kur rrotullohet fuga B në U2