Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 12

Zgjidhja e ushtrimit 12 të mësimit 2.2 në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

  1. Cili është PMP i 4(s+2t)24(s + 2t)^2 dhe 8(s+2t)8(s + 2t)?
  2. Shkruaj në fletore dhe plotëso: 4(s+2t)28(s+2t)=(s+2t)[(s+2t)]=(s+2t)(s+2t)4(s + 2t)^2 - 8(s + 2t) = \square(s + 2t)[(s + 2t) - \square] = \square(s + 2t)(s + 2t - \square)