Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny

Pyetja

  1. Zbërthe 4x(2x5y)4x(2x - 5y)
  2. Faktorizo plotësisht 4cp6cp24cp - 6cp^2
  3. Thjeshto 9m4n6\sqrt{9m^4n^6}