Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 5

Zgjidhja e ushtrimit 5 të mësimit 2.2 në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

Gjej se cili nga relacionet që vijojnë është një ekuacion dhe cili është një identitet. Rishkruaj shprehjen duke përdorur shenjën  \equiv.

  1. x×x=x2x \times x = x^2
  2. 3x+4xx=6x3x + 4x - x = 6x
  3. 3x1=2x+13x - 1 = 2x + 1
  4. 6x3=2x\dfrac{6x}{3} = 2x