Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny

Pyetja

  1. Kopjo në fletore dhe plotëso për të filluar zgjidhjen e ekuacionit. 7x14=57x14×=5×7x1=\dfrac{7x - 1}{4} = 5 \rArr \dfrac{7x - 1}{4} \times \square = 5 \times \square \rArr 7x - 1 = \square
  2. Zgjidh ekuacionin.