Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 14

Zgjidhja e ushtrimit 14 të mësimit 2.3 në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

  1. Duke shumëzuar të dyja anët e ekuacionit 2x+13=x59\dfrac{2x + 1}{3} = \dfrac{x - 5}{9} me numrin 9, dhe duke thjeshtuar, trego se 3(2x+1)=x53(2x + 1) = x - 5. Pastaj zgjidh ekuacionin.
  2. Duke shumëzuar të dyja anët e ekuacionit x2x3=712\dfrac{x}{2} - \dfrac{x}{3} = \dfrac{7}{12} me numrin 12 dhe duke thjeshtuar trego se 6x4x=76x - 4x = 7. Pastaj zgjidh ekuacionin. Si e zgjedh numrin me të cilin shumëzon?