Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny

Pyetja

Katerina thotë: 'Të pjesëtosh me një thyesë është njëlloj si të shumëzosh me të anasjellën e thyesës.' A ka të drejtë ajo? Trego disa veprime për të shpjeguar përgjigjen tënde.