Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny

Pyetja

Gjej rezultatin:

  1. 21 ×\times 36 ÷\div 14
  2. 32 ×\times 45 ÷\div 36
  3. 9 ×\times 24 ÷\div 8