Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 5

Zgjidhja e ushtrimit 5 të mësimit 4.1 në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

Gjej të anasjellin e secilit nga numrat.

  1. 8
  2. 0.145
  3. 4.8
  4. 23\dfrac{2}{3}

Përdor një makinë llogaritëse për të kontrolluar përgjigjet.

Cilën metodë ke përdorur për të gjetur të anasjellët e numrave dhjetorë?

Ç'ndodh kur shumëzon një numër me të anasjellin e tij?