Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny

Pyetja

Shkëlqimi dhe Davidi ndajnë 35 lekë në raportin 3 :: 2.

  1. Ç'pjesë të lekëve mori Shkëlqimi?
  2. Ç'pjesë të lekëve mori Davidi?
  3. Sa lekë mori secili?