Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny

Pyetja

Julia dhe Danieli përgatitën secili një gotë me lëng portokalli. Julia përdori 42 ml lëng portokalli dhe 210 ml ujë. Danieli përdori 30 ml lëng portokalli dhe 170 ml ujë. Cila nga pijet është më e fortë?