Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny

Pyetja

Për të përgatitur një ngjitës të fortë, Pali përzjeu 5 pjesë tutkalli me 2 pjesë përforcues.

  1. Shkruaj raportin e tutkallit me përforcuesin.
  2. Për të fiksuar një enë ku zogjtë mund të pinë ujë, Pali përdori 9 g përforcues. Sa gramë tutkall duhet të përdorë ai?
  3. Në një projekt tjetër, Pali përdori 12 g tutkall. Sa përforcues përdori ai?