Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 10

Zgjidhja e ushtrimit 10 të mësimit 5.1 në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

ABCDABCD është një trapez dybrinjënjëshëm. BCEBCE është një trekëndësh dybrinjënjëshëm. DCEFDCEF është një drejtëz. Këndi BEF=132°BEF=132\degree. Gjej masën e DABDAB. Arsyeto përgjigjen.