Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit 5.1 në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

Jepet trekëndëshi ABCABC. DEDE është paralele me ABAB.

  1. Cila është vlera e x+y+zx+y+z? Argumento përgjigjen.
  2. Kopjo diagramin. Shëno masën e secilit kënd në terma të xx, yy dhe zz. i) këndi CABCAB; ii) këndi ABCABC Argumento përgjigjet.
  3. Përdor përgjigjen në pikën a për të llogaritur shumën e këndeve të një trekëndëshi.