Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 3

Zgjidhja e ushtrimit 3 të mësimit 5.6 në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

Vizato trekëndëshin ABCABC në mënyrë të saktë duke përdorur një vizore dhe një raportor. Këndi A=90°A=90\degree, këndi B=30°B=30\degree dhe AB=5AB=5 cm.

  1. Gjej hipotenuzën dhe dy katetet.
  2. Mat çdo brinjë deri në milimetrin më të afërt.
  3. Shkruaj raportet i) kateti pe¨rballe¨hipotenuze¨\dfrac{\text{kateti përballë}}{\text{hipotenuzë}}; ii) kateti ane¨shkruarhipotenuze¨\dfrac{\text{kateti anëshkruar}}{\text{hipotenuzë}}; iii) kateti pe¨rballe¨kateti ane¨shkruar\dfrac{\text{kateti përballë}}{\text{kateti anëshkruar}} Kthe çdo thyesë në numër dhjetor. Jep përgjigjen tënde me një numër dhjetor.
  4. Përsërit kërkesat a-c për trekëndëshinABCABC i) këndi A=90°A=90\degree, këndi B=30°B=30\degree dhe AB=7AB=7 cm; ii) këndi A=90°A=90\degree, këndi B=30°B=30\degree dhe AB=8AB=8 cm