Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 13

Zgjidhja e ushtrimit 13 të mësimit 5.7 në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

ABCABC është një trekëndësh barabrinjës. DD është mesi i ACAC.

  1. Përdor diagramin për të shkruar këto raporte si thyesa. i) cos60°\cos60\degree; ii) sin30°\sin30\degree
  2. Gjej gjatësinë e BDBD. Lëre përgjigjen në formë irracionale.
  3. Shkruaj këto raporte si vlera të sakta duke përdorur numrat irracionale. i) sin60°\sin60\degree; ii) tan60°\tan60\degree; iii) cos30°\cos30\degree; iv) tan30°\tan30\degree