Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 12

Zgjidhja e ushtrimit 12 të mësimit 7.2 në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

Gjatësitë e mëposhtme janë rrumbullakosur përkatësisht në njësinë e treguar në kllapa. Shkruaj vlerën më të madhe dhe më të vogël të mundshme të xx duke e shprehur atë me ndihmën e një inekuacioni.

  1. 1818 m (në metrin më të afërt)
  2. 24.524.5 kg (me një shifër pas presjes)
  3. 1.41.4 m (me një shifër pas presjes)
  4. 5.265.26 km (me dy shifra pas presjes)