Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 13

Zgjidhja e ushtrimit 13 të mësimit 7.2 në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

Shkruaj i) Vlera më e vogël; ii) Vlerën më të madhe të secilës nga matjet e mëposhtme:

  1. 88 cm (në cm më të afërt)
  2. 5.35.3 kg (në të dhjetën më të afërt të kilogramit)
  3. 11.411.4 m (në një shifër pas presjes)
  4. 2.252.25 litra (në dy shifra pas presjes)
  5. 50005000 m (në një shifër pas presjes)
  6. 3232 mm (në dy shifra pas presjes)
  7. 1.531.53 kg (në tri shifra pas presjes)