Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 16

Zgjidhja e ushtrimit 16 të mësimit 7.2 në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

Rrumbullakimi në numrin e plotë më të afërt të syprinës së një paralelogrami është 2424 cm2. Lartësia e tij është 6.26.2 cm (e rrumbullakosur me një shifër pas presjes).

  1. Gjej vlerën më të vogël dhe më të madhe të syprinës dhe lartësisë së paralelogramit.
  2. Llogarit raportet e mëposhtme: i) vlera me¨ e madhe e syprine¨svlera me¨ e madhe e larte¨sise¨\dfrac{\text{vlera më e madhe e syprinës}}{\text{vlera më e madhe e lartësisë}}; ii) vlera me¨ e madhe e syprine¨svlera me¨ e voge¨l e larte¨sise¨\dfrac{\text{vlera më e madhe e syprinës}}{\text{vlera më e vogël e lartësisë}}
  3. Cili është vlera më e madhe e gjatësisë së bazës së këtij paralelogrami?