Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 9

Zgjidhja e ushtrimit 9 të mësimit 7.2 në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

Një fabrikë prodhon bulona me gjatësi 3030 mm, me një interval gabimi 10%10\%.

  1. Gjej gjatësinë më të madhe dhe më të vogël të mundshme të bulonave që prodhohen.
  2. Shpreh në formën e një inekuacioni gjatësinë maksimale dhe minimale të secilit bulon. \square mm \le gjatësia \le \square mm