Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 7

Zgjidhja e ushtrimit 7 të mësimit Kontrollo njohuritë 5 në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

BCDBCD është një trekëndësh dybrinjënjëshëm. ACAC është paralele me EDED. AEAE është paralele me BDBD. Këndi BAE=62°BAE=62\degree. Gjej masën e këndit xx. Arsyeto përgjigjen.