Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 3

Zgjidhja e ushtrimit 3 të mësimit Përpuno njohuritë 5 - Këndet dhe shumëkëndëshat në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

Shuma e këndeve të jashtëm të çdo shumëkëndëshi është 360°360\degree. Sa është masa e një këndi të jashtëm të:

  1. katërkëndëshit të rregullt
  2. dhjetëkëndëshit të rregullt
  3. shumëkëndëshit të rregullt me 1818 brinjë?