Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 2

Zgjidhja e ushtrimit 2 të mësimit Përpuno njohuritë 7 - Figurat 2 përmasore në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

Ky trapez ka syprinë 5555 cm2.

  1. Zëvendëso vlerat e SS, aa dhe hh tek formula S=12(a+b)hS=\dfrac{1}{2}(a+b)h
  2. Thjeshto dhe hiq kllapat në anën e djathtë të formulës së mësipërme
  3. Zgjidh ekuacionin për të gjetur bb.