Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit Përpuno njohuritë 7 - Figurat 2 përmasore në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

Në figurën e mëposhtme jepet gjysmërrethi me rreze 77 cm. Gjej duke i dhënë përgjigjet me një shifër pas presjes.

  1. syprinën e një rrethi të plotë me rreze 77 cm
  2. syprinën e gjysmërrethit të mësipërm me rreze 77 cm
  3. perimetrin e një rrethi të plotë me rreze 77 cm
  4. gjatësinë e harkut ABAB
  5. diametrin ABAB
  6. perimetrin e gjysmërrethit