Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 8

Zgjidhja e ushtrimit 8 të mësimit Përpuno njohuritë 7 - Figurat 2 përmasore në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

Në figurë tregohet një sektor i një rrethi me rreze 88 cm.

a) Ç'pjesë e rrethit është ky sektor?

b) Njehso duke e dhënë përgjigjen me një shifër pas presjes.

  1. Syprinën e një rrethi të plotë me rreze 88 cm.
  2. Syprinën e këtij sektori me rreze 88 cm.
  3. Perimetrin e një rrethi të plotë me rreze 88 cm.
  4. Gjej gjatësinë e harkut ABAB
  5. Gjatësinë e përgjithshme nga pika AA në pikën OO dhe në pikën BB
  6. Gjej perimetrin e sektorit.