Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 2

Zgjidhja e ushtrimit 2 të mësimit Përpuno njohuritë 7 - Trupat tre përmasorë në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

a) Skico hapjen e këtij cilindri:

b) Gjej duke dhënë përgjigjen me një shifër pas presjes

  1. Syprinën e rrethit
  2. Gjatësinë e drejtkëndëshit
  3. Syprinën e drejtkëndëshit
  4. Syprinën e përgjithshme të cilindrit