Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 13

Zgjidhja e ushtrimit 13 të mësimit Thello njohuritë 4 në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

Tomi do të blejë karburant për ngrohjen qendrore të shtëpisë së tij. Depozita e tij mban 25002500 litra karburant. Depozita ka 750750 litra karburant. Tomi do ta mbushë plotësisht depozitën. Çmimi i karburantit është 58.458.4 lekë për litër. Tomi e merr çmimin e karburantit me 6%6\% më pak për litër. Sa do të paguajë Tomi për karburantin që i duhet të blejë?