Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 3

Zgjidhja e ushtrimit 3 të mësimit Thello njohuritë 4 në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

Skica tregon një drejtkëndësh ABCD. AB është sa dyfishi i gjatësisë së BC. E është pika e mesit e AB. F është pika e mesit e BC. Gjej syprinën e secilit nga këta trekëndësha. Përgjigja të jepet si pjesë e drejtkëndëshit.

  1. ADEADE
  2. BEFBEF
  3. CDFCDF
  4. DEFDEF