Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit Thello njohuritë 4 në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

Greta shet ëmbëlsira. Ajo shton 40%40\% fitim në çmimin e kostos. Ajo e shet një ëmbëlsirë për 1.681.68 lekë secila. Ajo kërkon ta rrisë fitimin e saj me 60%60\% të çmimit kosto. Sa duhet ta shesë një ëmbëlsirë?