Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit Thello njohuritë 5 në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

ABCDABCD është një trapez. AD=10AD=10 cm, AB=9AB=9 cm, DC=3DC=3 cm. Këndi ABCABC == këndi BCDBCD =90°= 90\degree.

Gjej gjatësinë e ACAC. Jep përgjigjen tënde me saktësi deri në 3 shifra kryesore.