Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 11

Zgjidhja e ushtrimit 11 të mësimit Thello njohuritë 7 në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

  • x=15.6x=15.6
  • y=4.2y=4.2
  • z=5.8z=5.8

Të gjitha vlerat janë rrumbullakosur deri në një shifër pas presjes. Gjej vlerën më të madhe të:

  1. x+yx+y
  2. yzyz
  3. xyzxyz
  4. xy\dfrac{x}{y}