Matematika 12 (me zgjedhje)

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Keith Gallick, Daniel Goldberg, Anne McAteer, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Joe Petran, Keith Bledger, Cong San, Harry Smith, Geoff Staley dhe Dave Wilkins

Pyetja

Pohim: Në qoftë se n2n^2 është tek atëherë nn është tek.

  1. Shkruaj mohimin e këtij pohimi.
  2. Vërteto pohimin fillestar me metodën e supozimit nga e kundërta.