Kopertina e librit Matematika 12 (me zgjedhje)

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit 1B në librin Matematika 12 (me zgjedhje) nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Keith Gallick, Daniel Goldberg, Anne McAteer, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Joe Petran, Keith Bledger, Cong San, Harry Smith, Geoff Staley dhe Dave Wilkins.

Pyetja

Trego se 2x211x40x24x32×x2+8x+166x23x45÷8x2+20x4810x245x+45=ab\dfrac{2x^2-11x-40}{x^2-4x-32} \times \dfrac{x^2+8x+16}{6x^2-3x-45} \div \dfrac{8x^2+20x-48}{10x^2-45x+45} = \dfrac{a}{b} dhe gjej vlerat e konstanteve aa dhe bb, ku aa dhe bb janë numra të plotë.