Kopertina e librit Matematika 12 (me zgjedhje)

Zgjidhja e ushtrimit 7

Zgjidhja e ushtrimit 7 të mësimit 1C në librin Matematika 12 (me zgjedhje) nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Keith Gallick, Daniel Goldberg, Anne McAteer, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Joe Petran, Keith Bledger, Cong San, Harry Smith, Geoff Staley dhe Dave Wilkins.

Pyetja

g(x)=x+6x+2+36x22x8g(x) = x + \dfrac{6}{x+2} + \dfrac{36}{x^2-2x-8}, xRx \in \R, x2x \not = -2, x4x \not = 4

  1. Trego se g(x)=x32x22x+12(x+2)(x4)g(x) = \dfrac{x^3-2x^2-2x+12}{(x+2)(x-4)}
  2. Pastaj me anë të pjesëtimit në shtyllë ose me ndonjë metodë tjetër, trego se g(x)=x24x+6x4g(x) = \dfrac{x^2-4x+6}{x-4}