Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit 1.3A në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Pegi me autorë Brian Jefferson, David Bowles, Eddie Mullan, Garry Wiseman, John Rayneau, Katie Wood, Mike Heylings, Paul Williams dhe Rob Wagner.

Pyetja

Tregoni që shprehjet e mëposhtme mund të shkruhen në trajtën a+bca + b\sqrt{c}, ku aa, bb dhe cc janë numra të plotë.

  1. (36+5)2(3\sqrt{6} + \sqrt{5})^2
  2. (2+3)(4+2)(\sqrt{2} + 3)(4 + \sqrt{2})
  3. (23)(42)(\sqrt{2} - 3)(4 - \sqrt{2})
  4. (35+4)(256)(3\sqrt{5} + 4)(2\sqrt{5} - 6)
  5. (53+32)(42758)(5\sqrt{3} + 3\sqrt{2})(4\sqrt{27} - 5\sqrt{8})