Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 2

Zgjidhja e ushtrimit 2 të mësimit 4.3A në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Pegi me autorë Brian Jefferson, David Bowles, Eddie Mullan, Garry Wiseman, John Rayneau, Katie Wood, Mike Heylings, Paul Williams dhe Rob Wagner.

Pyetja

Gjeni shpejtësinë e ndryshimit të shpejtësisë së ndryshimit, (d2ydx2)\Big(\dfrac{d^2y}{dx^2}\Big), për funksionet e mëposhtme, në pikat e dhëna. Argumentoni përgjigjet.

 1. y=x3+xy=x^3+xx=3x=3
 2. y=10xy=\dfrac{10}{x}x=2x=2
 3. y=1xy=\dfrac{1}{\sqrt{x}}x=1x=1
 4. y=x4x2y=x^4-x^2x=2x=-2
 5. y=x24xy=x^2-\dfrac{4}{x}x=2x=2
 6. y=x3+4x2+3xy=x^3+4x^2+3xx=1x=-1
 7. y=xy=\sqrt{x}x=0.25x=0.25
 8. y=3x4xy=3x-4\sqrt{x}x=0.16x=0.16
 9. y=4axy=4-ax, ku aa është konstante, në x=3x=-3
 10. y=x+2+1xy=x+2+\dfrac{1}{x}x=12x=\dfrac{1}{2}
 11. y=1x4y=\dfrac{1}{x^4}x=0.5x=0.5
 12. y=1+x+x22+x36+x424+x5120y=1+x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}+\dfrac{x^4}{24}+\dfrac{x^5}{120}x=2x=-2