Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 7

Zgjidhja e ushtrimit 7 të mësimit 4.4A në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Pegi me autorë Brian Jefferson, David Bowles, Eddie Mullan, Garry Wiseman, John Rayneau, Katie Wood, Mike Heylings, Paul Williams dhe Rob Wagner.

Pyetja

Një parabolë e ka ekuacionin y=x2+6x+5y=x^2+6x+5.

  1. i) Gjeni koeficientin këndor të tangjentes ndaj vijës në pikën me abshisë x=3x=-3. Argumentoni përgjigjen.; ii) Gjeni ekuacionin e tangjentes.
  2. Gjeni ekuacionin e pingules ndaj vijës në këtë pikë.
  3. Në të njëjtën mënyrë, gjeni ekuacionin e tangjentes dhe pingules për secilën nga vijat më poshtë, në pikat e dhëna. Argumentoni përgjigjen. i) y=x2+2x24y=x^2+2x-24x=1x=-1; ii) y=x2+10xy=x^2+10xx=5x=-5; iii) y=21+4xx2y=21+4x-x^2x=2x=2