Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit 4.6A në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Pegi me autorë Brian Jefferson, David Bowles, Eddie Mullan, Garry Wiseman, John Rayneau, Katie Wood, Mike Heylings, Paul Williams dhe Rob Wagner.

Pyetja

Gjeni integralin për secilin nga funksionet e mëposhtme në lidhje me xx, duke mos harruar konstanten e integrimit.

 1. 1010
 2. 3x3x
 3. 6x26x^2
 4. 12x312x^3
 5. 25x425x^4
 6. x6x^6
 7. 3x+13x+1
 8. 54x5-4x
 9. 3x2+6x+23x^2+6x+2
 10. 12x2+612x^2 + 6
 11. 34x6x23-4x-6x^2
 12. x3+x2+x+1x^3+x^2+x+1
 13. 3x24x33-x-24x^3
 14. 2x3+4x+12x^3+4x+1
 15. x3+3x2x^3+3x^{-2}
 16. 2x3x22x^{-3} - x^{-2}
 17. x12x3+1x^{\frac{1}{2}} - x^3 + 1
 18. x12x12+x+6x^{\frac{1}{2}} - x^{-\frac{1}{2}} + x + 6
 19. 3x13x233x^{\frac{1}{3}} - x^{-\frac{2}{3}}
 20. x14x34+x12x^{\frac{1}{4}} - x^{\frac{3}{4}} + x^{-\frac{1}{2}}
 21. 1x2x231-x^{-2}-x^{-\frac{2}{3}}
 22. 13x23x4+4\dfrac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}-x^4+4
 23. -
 24. x2x1x2x^2-x-1-x^{-2}
 25. -
 26. 43πx313πx13+2πx\dfrac{4}{3}\pi x^3 - \dfrac{1}{3}\pi x^{\frac{1}{3}} + 2\pi x