Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 2

Zgjidhja e ushtrimit 2 të mësimit Përmbledhje dhe përsëritje 6 në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Pegi me autorë Brian Jefferson, David Bowles, Eddie Mullan, Garry Wiseman, John Rayneau, Katie Wood, Mike Heylings, Paul Williams dhe Rob Wagner.

Pyetja

Në figurën e dhënë, pika CC është mesi i BDBD, FF është mesi i ACAC dhe EB=2AEEB=2AE. Vektorët AE\overrightarrow{AE} dhe AF\overrightarrow{AF} janë përkatësisht p\overrightarrow{p} dhe q\overrightarrow{q}.

  1. Shprehni vektorët e mëposhtëm me anë të p\overrightarrow{p} dhe q\overrightarrow{q}. i) AB\overrightarrow{AB}; ii) BC\overrightarrow{BC}; iii) DF\overrightarrow{DF}
  2. Tregoni që pikat E,FE, F dhe DD janë kolineare.