Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 15

Zgjidhja e ushtrimit 15 të mësimit 13B në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

Jepet që f(x)=(2x)10f(x)=(2-x)^{10}. Është dhënë që xx është i vogël, rrjedhimisht kufizat me x3x^3 dhe me fuqi më të lartë të xx mund të mos merren parasysh:

  1. Gjej një përafrim për f(x)f(x) në formën A+Bx+Cx2A+Bx+Cx^2.
  2. Gjej një përafrim për f(x)dx\int f(x)dx.