Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Mos përdor makinën tënde llogaritëse për këtë ushtrim. Thjeshto:

 1. 28\sqrt{28}
 2. 72\sqrt{72}
 3. 50\sqrt{50}
 4. 32\sqrt{32}
 5. 90\sqrt{90}
 6. 122\dfrac{\sqrt{12}}{2}
 7. 273\dfrac{\sqrt{27}}{3}
 8. 20+80\sqrt{20} + \sqrt{80}
 9. 200+1872\sqrt{200} + \sqrt{18} - \sqrt{72}
 10. 175+63+228\sqrt{175} + \sqrt{63} + 2\sqrt{28}
 11. 28263+7\sqrt{28} - 2\sqrt{63} + \sqrt{7}
 12. 80220+345\sqrt{80} - 2\sqrt{20} + 3\sqrt{45}
 13. 380220+5453\sqrt{80} - 2\sqrt{20} + 5\sqrt{45}
 14. 4411\dfrac{\sqrt{44}}{\sqrt{11}}
 15. 12+348+75\sqrt{12} + 3\sqrt{48} + \sqrt{75}