Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Thjeshto 7512\sqrt{75} - \sqrt{12} duke dhënë përgjigje në formën a3a\sqrt{3}, ku aa është një numër i plotë.